Yoga

Les

Losse les € 15

Een proefles ( eenmalig) is gratis

 

individuele yogales

Een individuele Yogales kost € 50 per uur

 

Leskaart

10 lessen kost € 125 ( geldig vanaf de dag van aanschaf)

 

Periode

Een periode loopt van:

januari t/m juni en van september t/m december

Je betaalt de werkelijke genoten lessen, je krijgt een factuur aan het begin van de periode

 

Betaling*

Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL06 ABNA 0812 5528 65 ten name van Tineke Gommans met vermelding van je naam, het lesuur wat je volgt en de startdatum. Of betalen via een IDEAL betaal link van Mollie waarmee direct betaalt kan worden via mobiel of PC/MAC/TABLET. Na een proefles is het belangrijk om je gegevens te delen.

Gemiste lessen kunnen uitsluitend in de 3 of 6 maanden ingehaald worden, waarin de leskaart of het abonnement loopt.

Leskaarten

De leskaart voor 10 yogalessen gaat in vanaf de eerste afgenomen les in de maand na aankoop en er kan niet gepauzeerd worden. De lessen worden binnen de 3 maanden opgemaakt, na 3 maanden is de leskaart niet meer geldig. De leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar op iemand anders.

Periode

Na inschrijving ontvang je een IDEAL betaal link van Mollie waarmee direct betaalt kan worden via mobiel of PC/MAC/TABLET. Na een proefles is het belangrijk om je gegevens te delen.

Opzeggen

Voor de abonnementen geld een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat je voor de 1ste van een maand kunt opzeggen voor de volgende maand, zeg je na de 1ste op dan gaat je abonnement nog een maand langer door. ( b.v. opzeggen voor 1april dan stopt je abonnement 1 mei ). Opzeggen kan via de mail, webformulier, schriftelijk en gaat in nadat je een bevestiging gekregen hebt.


Coaching

Intake

Een intake ( eenmalig) is gratis

Coachingsbijeenkomst

Een coachbijeenkomst van 1 ½ uur kost € 90,-

coachtraject

In de intake wordt in gezamenlijk overleg besloten welk traject het meest passend is.

 

 

Betaling*

Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL06 ABNA 0812 5528 65 ten name van Tineke Gommans met vermelding van je naam, het coachingstraject wat je volgt en de startdatum. Of betalen via een IDEAL betaal link van Mollie waarmee direct betaalt kan worden via mobiel of PC/MAC/TABLET. Na een positieve intake is het belangrijk om je gegevens te delen.

Vergoeding

Overweegt u privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat u ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij uw belastingaangifte, kunt u ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u uw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

Uw werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject wordt niet besproken met de werkgever of Arbodienst.

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

Via PGB of het UWV — Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Uw zorgverzekering  — De coaching van Tineke Gommans behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

 


Zwangerschapsyoga

Babymassage

Zwangerschaps Cursus

De cursus van 12 bijeenkomsten van 75 minuten met 1 terugkom -bijeenkomst van 2 uur is € 190

Na 12 lessen kun je losse lessen betalen kosten € 12,50

Individuele zwangerschapsyoga

Individuele zwangerschapsyoga begeleiding is € 80 per 1 ½ uur

Babymassage Cursus

Cursus babymassage van 5 bijeenkomsten van 2 uur is € 95

Individuele babymassage

Cursus babymassage individueel van 2 uur is per bijeenkomst € 85

Betaling*

Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL06 ABNA 0812 5528 65 ten name van Tineke Gommans met vermelding van je naam, de cursus welke je volgt en de startdatum. Of betalen via een IDEAL betaal link van Mollie waarmee direct betaalt kan worden via mobiel of PC/MAC/TABLET. Na een proefles is het belangrijk om je gegevens te delen.

Opzeggen

Voor de cursus geld een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan via de mail, webformulier, schriftelijk en gaat in nadat je een bevestiging gekregen hebt.


Tineke Gommans Yoga en Coaching met Jou, KVK 70731411, BTW NL063746220B02 , Mobiel +31 6 38 33 99 54, postadres: Wessel Ilckenstraat 38, 3813 ZB Amersfoort, voor email kunt u het contactformulier gebruiken.

* Tineke Gommans Yoga en Coaching is ten alle tijden gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de tarieven ten aanzien van de geboden diensten. Dit betreft losse betalingen, leskaarten en abonnementen en de overige diensten.